Reply To: โอนเงินค่าสมาชิกแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับครับ

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room โอนเงินค่าสมาชิกแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับครับ Reply To: โอนเงินค่าสมาชิกแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับครับ

#18894
dreamscat
Keymaster

ขณะนี้ข้อมูลหุ้นได้ย้ายไปอยู่ที่ folder นี้ C:\MetaStock Data\SET\Set แทนครับ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชมรมตามรายละเอียดและวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

วิธีปรับฐานข้อมูลตลาด SET ใหม่สำหรับ Metastock และ Amibroker ครับ