Reply To: แจ้งหุ้นเปลี่ยนชื่อ MTLS เป็น MTC

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room แจ้งหุ้นเปลี่ยนชื่อ MTLS เป็น MTC Reply To: แจ้งหุ้นเปลี่ยนชื่อ MTLS เป็น MTC

#23039
dreamscat
Keymaster

เป็น MTC เรียบร้อยนะครับ (ดังภาพครับ) รบกวนลองดาวน์โหลดดูใหม่นะครับ หรือถ้ายังไม่ได้ กรณีนี้แนะนำให้ลบข้อมูลเฉพาะ folder ตลาด SET ที่ C:\MetaStock Data\SET\Set แล้วดาวน์โหลดมาใหม่นะครับ โดยให้เก็บ folder MSSmart ใน Set ไปไว้ที่อื่นก่อนลบนะครับ พอลบและดาวน์โหลดมาใหม่แล้ว ค่อยเอา MSSmart มาใส่ไว้ที่เดิมครับ (เส้นต่างๆที่ขีดไว้บนกราฟจะได้ไม่หายครับ)