Reply To: ขอสูตร CDC Action Zone version 2 ด้วยครับ

#25083
dreamscat
Keymaster

เข้าใจว่าสีแท่งเทียนอาจจะกำหนดไม่ได้เนื่องจากถูกกำหนดสีไว้ในสูตรที่ใช้ครับ ขออนุญาตแนะนำให้ลองเปลี่ยนสีพื้นหลังแทนได้ไหมครับ ตัวอย่างเช่นสีดำครับ (แก้ไขได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่แท่งเทียน >>> แล้วเลือกพื้นหลัง >>> แล้วกำหนดสีในช่องสีเหลี่ยมได้เลยครับ)