Reply To: ขอคำแนะนำการใช้โปรมแกรมCDC Action zone เบื้องต้นครับ

#31782

ขอบคุณครับ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ คือการเขียนสูตรนี้ลงในโปรแกรมMetastockครับ
ขิขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือครับ