Reply To: ข้อมูล CDC ไม่อัพเดท

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ข้อมูล CDC ไม่อัพเดท Reply To: ข้อมูล CDC ไม่อัพเดท

#32170
YUT
Participant

ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าการดาวโหลดข้อมูล Set ที่ไม่อัพเดทครับ
ตอนนี้ระบบสามารถอัพเดทข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกๆๆท่านครับ
ขอบคุณมากๆๆครับ