Reply To: Didn’t Start Downloading

#36486
tsunayut
Participant

ทำได้แล้วครับตามวิธีในข้อ 2 ครับ

2. ลบ folder cygwin ที่ C:\cygwin ออกให้หมดก่อน แล้ว restart เครื่อง 1 ครั้ง จากนั้นนำไฟล์จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/2wAwCHA
ไปถอด zip แล้ววางไว้แทน folder cygwin เดิม เสร็จแล้วเรียกโปรแกรม CDCDL ด้วยการคลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่โลโก้ CDCDL แล้วเลือก Run as administrator ครับ