Reply To: CDC-D2012 กฐินวัดเขาวันชัยฯ 2563

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2012 กฐินวัดเขาวันชัยฯ 2563 Reply To: CDC-D2012 กฐินวัดเขาวันชัยฯ 2563

#37108
Achara
Participant

ได้แจ้งโอนเงินร่วมบุญกฐิน 4 กอง 432 บาท และถวายผ้าพระกฐินวัดเขาวันชัย 3 ผืน 1,500 บาท ไปเมื่อสักครู่ 6.03 และ 6.04น.

รบกวนช่วยแจ้งกลับด้วยค่ะว่าที่โอนไปยังทันร่วมบุญหรือไม่คะ
อาจจะไปร่วมงานด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

  • This reply was modified 3 years, 7 months ago by Achara.