Reply To: CDC โหลดข้อมูลหุ้น ไม่ได้

#40355

รบกวนแก้ไขฐานข้อมูลครับ พอดีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ครับ จาก ZMICO เป็น XPG แต่ข้อมูลปัจจุบันยังไม่ถูกแก้ไขให้รวมกัน รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16197399205641&language=th&country=TH