Reply To: CDC โหลดข้อมูลหุ้น ไม่ได้

#40476

รบกวนแก้ไขฐานข้อมูลครับ พบมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหลักทรัพย์ W ตามลิงค์นี้ครับ

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16195663540861&language=th&country=TH

รบกวนแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ