Reply To: ข้อมูล SET ไม่ update ของ วันที่ 30 Jun 2021

#41024
hussarus
Participant

ไม่สามารถ download ได้ติดดังภาพครับ
กรุณารบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ
ปรกติจะ download ได้