Reply To: สอบถาม

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room สอบถาม Reply To: สอบถาม

#42674
dreamscat
Keymaster

สวัสดีครับท่าน สำหรับการสมัครสมาชิกสนับสนุนนั้นขณะนี้ยังต้องจ่ายเป็นรายปีครับ (108บาท/เดือนx12) = 1,296 บาท/ปี ครับท่าน โดยท่านสามารถโอนเงินเข้ามาเพิ่มให้ครบ หรือ แจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@chaloke.com ครับท่าน ขอบพระคุณครับ