Reply To: สอบถาม

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room สอบถาม Reply To: สอบถาม

#43139
Pimphan Hansrisakul
Participant

[quote quote=42671]เพิ่งสมัครสมาชิกครับ มือใหม่ เลยไม่แน่ใจว่าทำสำเร็จหรือปล่าว ชื่อ Chana Aekisarakul

chana.aek@gmail.com 0877885656

[/quote]

สวัสดีคะ เพิ่งสมัครสมาชิกครั้งแรกคะ เป็นมือใหม่ในการลงทุนมากๆ อยากทราบว่าควรเริ่มดูวิดีโอไหนเบ้งาคะ เพื่อความเข้าใจในการเก็บเงินระยะยาว ไม่สนใจเรื่องการเทรดคะ