Reply To: Registration opens for CDC2022

#46606

เข้า order ไม่ได้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยนะคะ

แต่หนูกับเพื่อนๆ อยากเรียนมากนะคะคุณลุงโฉลก

เอาอย่างนี้ไหมคะ อาจารย์ขา สรุปว่าคุณลุงรับคนรอบ 2 แบบชนิดเกิน 100 ดีไหมคะ (ไม่อั้น) เพราะอยากเรียนกันจริงๆน่ะค่ะ  แงๆๆ รอคำตอบนะคะ