CDC-D1813 เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร วัดโมลีโลกยาราม***ปิดแล้ว***

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1813 เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร วัดโมลีโลกยาราม***ปิดแล้ว***

This topic contains 4 replies, has 4 voices, and was last updated by Avatar aimmyzaa 11 months, 2 weeks ago.

 • Author
  Posts
 • #23650
  Avatar
  michigawa
  Keymaster

  ….. เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร
  ….. ในทุกๆปี จะมีเด็กยากจนที่ปรารถนาจะบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดโมลีโลกยารามหลายคน
  ปีนี้ ในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม ชมรมได้จองเป็นเจ้าภาพบวชเณร 35 รูป ใครสนใจปรารถนาจะเป็นเจ้าภาพบวชเณรในครั้งนี้
  ก็แจ้งความจำนงค์ต่อท้ายกระทู้นี้ได้เลยนะครับ ใครมาก่อนก็ได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย แจ้งแล้ว Confirm ทาง e-mail ไปที่ info@chaloke.com ด้วย

  ….. ชมรมจะจัดการเรื่องบาตร ไตรจีวร เครื่องอัฐบริขาร และสิ่งของเครื่องใช้ในการบวชทั้ง 35 รูปให้
  เจ้าภาพไปแต่ตัว ไปเตรียมตัวกันที่วัด 9 โมง หลังจากบวชเณรเสร็จ เราก็จะจัดถวายสังฆทานอาหารเพลพระและเณรทั้งวัด

  ….. ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมบริจาคเงินเพื่อการบวชเณรในปีนี้ โอนเงินไปที่

  บัญชี “ทำบุญ” โดย นาย โฉลก สัมพันธารักษ์ SCB ลาดพร้าว 59 เลขที่ 010-433988-0

  แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 https://goo.gl/TvLx3v
  ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : https://goo.gl/DgDNof

  หมายเหตุ

  ตอนนี้ มีเจ้าภาพบวชเณรครบแล้วครับ

  แต่ยังสามารถร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระได้นะครับและปัจจัยอื่นๆ

   

  • This topic was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This topic was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This topic was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This topic was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This topic was modified 10 months, 3 weeks ago by Avatar aquarius.
 • #23652
  Avatar
  michigawa
  Keymaster

  หมายเหตุ

  ตอนนี้ มีเจ้าภาพบวชเณรครบแล้วครับ

  แต่ยังสามารถร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระได้นะครับและปัจจัยอื่นๆ

  เณรรูปที่ 1 ลุงโฉลกและป้าหมอ
  เณรรูปที่ 2 พี่ต้น
  เณรรูปที่ 3 อจ.ต้ำ-อจ.โบว์ และขมิ้น
  เณรรูปที่ 4 วุฒิชัย วงศ์นพรัตน์เลิศ
  เณรรูปที่ 5 สมบูรณ์ ชีพพานิชไพศาล
  เณรรูปที่ 6. ธานีนุกูล คณิตวิชากุลและครอบครัว
  เณรรูปที่ 7 ดวงดาว กัณหะสิริและครอบครัว (ขอใบอนุโมทนาบุญด้วย)
  เณรรูปที่ 8 วิน ภิญญาวัฒน์
  เณรรูปที่ 9 กฤษณพงศ์ บุนนาค
  เณรรูปที่ 10 ณัฐวัฒน์ ประเสริฐศรี ปรารถนา วงศกุล
  เณรรูปที่ 11 ธันย์วรา ตันตระการสกุล วิชนี คำแดง
  เณรรูปที่ 12 รณิศ ตั้งชีวเจริญ
  เณรรูปที่ 13 ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
  เณรรูปที่ 14 ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
  เณรรูปที่ 15 ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
  เณรรูปที่ 16 นายฮวด นางทองคำแซ่ล้อ (แสงสว่าง)
  เณรรูปที่ 17 ประพนธ์ – อำไพ ฤกษ์อุดมศักดิ์
  เณรรูปที่ 18 เจริญ เก่าเจริญ
  เณรรูปที่ 19 ชวลิต พัวศรีพันธุ์
  เณรรูปที่ 20 สืบพงศ์ สังข์อารียกุล
  เณรรูปที่ 21 พีรวิชญ์ ตันติวงศ์วัฒน์
  เณรรูปที่ 22 ประภาภรณ์ โพลดพลัด
  เณรรูปที่ 23 นายรักษนิธิ์ นางสุภาพร ดญ. ณฤดี แจ้งกระจ่าง
  เณรรูปที่ 24 คุณจิตร
  เณรรูปที่ 25 คุณพง
  เณรรูปที่ 26 คุณโซ๊ย
  เณรรูปที่ 27 คุณโอ๋
  เณรรูปที่ 28 คุณองุ่น
  เณรรูปที่ 29 คุณต๊อก
  เณรรูปที่ 30 พี่ชายคุณต๊อก
  เณรรูปที่31.พีระนุช เกียรติสมมารถ
  เณรรูปที่32-36 พัชธร
  เณรรูปที่ 37 คุณทวีศักดิ์ ขอทวีวัฒนา
  เณรรูปที่ 38 น.อ. สรศักดิ์ จันทรเฉลียว
  เณรรูปที่ 39 คุณพัณณ์ชิตา ฤกษ์อุดมศักดิ์
  เณรรูปที่ 40 นายพสิฐโสภณ อเนกวิทยากิจ นางสาวณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง นางสาวสุวรรณี อเนกวิทยากิจ นางสาวกองกาญจน์ อเนกวิทยากิจ

  • This reply was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This reply was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This reply was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This reply was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This reply was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This reply was modified 11 months, 3 weeks ago by Avatar michigawa.
  • This reply was modified 11 months, 2 weeks ago by Avatar michigawa.
  1 user thanked author for this post.
 • #23663
  Avatar
  surakitk
  Participant

  ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 รูปครับ

  สุรกิจ เก่งระดมกิจ และครอบครัว

 • #23664
  Avatar
  arnee
  Participant

  ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 รูปค่ะ

  นายหนุ่ม ผลมณีและครอบครัว

 • #23798
  Avatar
  aimmyzaa
  Participant

  นาย ณฐกร ระสารักษ์ และครอบครัว
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 รูปครับ

The topic ‘CDC-D1813 เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร วัดโมลีโลกยาราม***ปิดแล้ว***’ is closed to new replies.