CDC-D1817 ทอดกฐินสามัคคี วัดเพลง (กลางสวน)

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1817 ทอดกฐินสามัคคี วัดเพลง (กลางสวน)

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #24566
   Avatarmichigawa
   Keymaster

   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดเพลง (กลางสวน) วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
   ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกัน ไม่เกิน 108 บาทนะครับ

   ขอแจ้งบัญชีใหม่ในการโอนเงินดังนี้ :
   บัญชี “ทำบุญ 2” โดย นาย โฉลก สัมพันธารักษ์ SCB ลาดพร้าว 59 เลขที่ 010-434011-6

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:  https://goo.gl/x9qM8L

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :   https://goo.gl/pifkgX

  • #24565
   Avatarmichigawa
   Keymaster

   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดเพลง (กลางสวน) วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
   ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกัน ไม่เกิน 108 บาทนะครับ

   ขอแจ้งบัญชีใหม่ในการโอนเงินดังนี้ :
   บัญชี “ทำบุญ 2” โดย นาย โฉลก สัมพันธารักษ์ SCB ลาดพร้าว 59 เลขที่ 010-434011-6

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: https://goo.gl/x9qM8L
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : https://goo.gl/pifkgX

    

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.