CDC-D1826 สร้างหัวใจทองคำบรรจุในพระประธาน

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1826 สร้างหัวใจทองคำบรรจุในพระประธาน

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #24984
   michigawa
   Keymaster

    

   เชิญชวนพวกเราร่วมมีส่วนแห่งการจัดสร้างหัวใจทองคำ ที่จะนำไปบรรจุในพระประธาน
   ที่บริเวณพระอุระด้านซ้าย ในช่องที่เตรียมเอาไว้
   เพื่อเป็นพุทธบูชา เมื่อบรรจุเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาประดิษฐานในพระอุโบสถ
   ก็จะทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติในผะอบทองคำ บนยอดพระเศียร
   ประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดสาขาของหลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดใดวัดหนึ่ง

   กรุณาโอนเงินมาในบัญชีใหม่นะครับ โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคย
   บัญชี “ทำบุญ 2” โดย นาย โฉลก สัมพันธารักษ์ SCB ลาดพร้าว 59 เลขที่ 010-434011-6

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 https://goo.gl/A1hirq
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : https://goo.gl/XQeYFe

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.