CDC-D1924 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์สมุดปกปรมัตถธรรม

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1924 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์สมุดปกปรมัตถธรรม

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #29998
   Avatarmichigawa
   Keymaster

   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุน จัดพิมพ์สมุดปกปรมัตถธรรม เพื่อใช้ประกอบในการเรียนพระอภิธรรม บริจาคให้สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดสามพระยา เพื่อหาทุนมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนต่อไป
   ผู้ประสงค์ร่วมบุญครั้งนี้ สามารถโอนมาที่ พระวรฤทธิ์ โอภาโส กรุงไทย 8640034109 กสิกรไทย 6952007120 หรือไทยพาณิชย์ 0362732911

   หรือจะรวมกันบริจาคผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                  http://tiny.cc/m65z6y
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/b15z6y

Viewing 0 reply threads
 • The topic ‘CDC-D1924 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์สมุดปกปรมัตถธรรม’ is closed to new replies.