CDC-D1934 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1934 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #31631
   Avatarmichigawa
   Keymaster

   เชิญชวนทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย
   ครั้งที่1. 20/07/2017 CDC-D1714 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู
   https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-d1714/

   ครั้งที่ 2. 23/01/2018 CDC-D1803 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู
   https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-d1803/

   ครั้งที่ 3. จะจัดในปี 2019 นี้ เป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากงานก่อสร้างซุ้มประตูดังกล่าว ไกล้แล้วเสร็จ

   ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/in1dcz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :    http://tiny.cc/wl1dcz

Viewing 0 reply threads
 • The topic ‘CDC-D1934 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู’ is closed to new replies.