CDC-D1937 ทอดกฐินวัดป่าอ้อดอนชัย

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1937 ทอดกฐินวัดป่าอ้อดอนชัย

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Avatar michigawa 2 months, 1 week ago.

 • Author
  Posts
 • #31661
  Avatar
  michigawa
  Keymaster

  ใกล้จะออกพรรษา กฐินกาลก็ไกล้เข้ามา ยังความแช่มชื่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเรา จะได้ร่วมกันทำบุญสร้างทานบารมีด้วยกัน ก่อนทำบุญเราก็มีบุพพเจตนา มีจิตเลื่อมใสในบุญที่จะทำนั้น เมื่อกำลังทำบุญ ก็มีมุญจเจตนา สามัคคีกันทำด้วยความเคารพ มีใจยินดีโสมนัส และมีปัญญารู้อานิสงส์แห่งบุญ ทำบุญแล้ว ก็มี อปรเจตนา มีอนุสตินึกถึงบุญที่ทำอยู่เนืองๆ จิตก็ผ่องใสปลื้มปีติยินดีในบุญ ขออนุโมทนาในบุญกฐินทาน อันเป็นทานบารมีอันเป็นเลิศ ของพวกเราทุกคนในวาระกาลเวลาแห่งกฐินทานในปีนี้

  วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนปีนี้ ชมรมร่วมกับกลุ่มพุทธบริษัทในกรุงเทพและนครปฐม ร่วมกันทำบุญกฐินทาน ทอดกฐินที่วัดป่าอ้อดอนชัย เชียงราย และฉลองพระเจดีย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบุญครั้งนี้ด้วยกัน ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

  แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                          http://tiny.cc/y22hcz
  ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :        http://tiny.cc/tz2hcz

You must be logged in to reply to this topic.