CDC-D1939 ไถ่ชีวิตโคกระบือ ***ปิดแล้ว***

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1939 ไถ่ชีวิตโคกระบือ ***ปิดแล้ว***

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #31698
   Avatarmichigawa
   Keymaster

   ชมรมร่วมทำบุญกับพระอาจารย์คงฤทธิ์ฯ วัดโพธิ์เรียง  ไถ่ชีวิตโคกระบือ เท่าที่มีปัจจัยร่วมทำบุญ ลูกกระบือเผือกตัวนี้ อายุ 7 เดือน ไถ่ชีวิตมาแล้วส่งไปเลี้ยงที่ชลบุรี ร่วมกันบริจาคคนละ 108 บาท ตามเคยนะครับ ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                              http://tiny.cc/hkwrcz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :             http://tiny.cc/riwrcz

   • This topic was modified 6 months, 2 weeks ago by Avatarmichigawa.
   • This topic was modified 6 months, 2 weeks ago by Avatarmichigawa.
   • This topic was modified 6 months, 2 weeks ago by Avatarmichigawa.
   • This topic was modified 5 months, 2 weeks ago by Avataraquarius.
Viewing 0 reply threads
 • The topic ‘CDC-D1939 ไถ่ชีวิตโคกระบือ ***ปิดแล้ว***’ is closed to new replies.