CDC-D1948 เชิญร่วมสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนยากจนต่างจังหวัด

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1948 เชิญร่วมสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนยากจนต่างจังหวัด

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #32423
   michigawa
   Keymaster

    

   เชิญร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 48 หมู่ 3 ต. บ้านพร้าว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ขณะนี้ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง
   – ค่ากระเบื้อง 15,000 บาท
   – ค่าปูน 20,000บาท
   – ค่าสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 15,000บาท

   สามารถโอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคย มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                  http://tiny.cc/hpe0hz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/4oe0hz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.