CDC-D2014 สำนักสงฆ์ป่าบ้านหินตั้ง

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2014 สำนักสงฆ์ป่าบ้านหินตั้ง

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #37003
   michigawa
   Keymaster

   วันนี้วันออกพรรษา วันมหาปวรณา กรรมใดที่ลุงกระทำอันเป็นอกุศลควรติเตียน ที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ ขอให้มีเมตตาจิตบอกกล่าวกับลุงด้วย เพื่อที่ลุงจะได้แก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องสมควรต่อไป

   ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขอเชิญชวนพวกเราร่วมกันสร้างบุญกุศล ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์และซ่อมแชมเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ทอด ณ สำนักสงฆ์ป่าบ้านหินตั้ง ๑๒๙ หมู่ ๘ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ว้นอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตร
   เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
   เวลา o๙.๓๙ น. ถวายกองผ้าป่าสามัคดีแด่พระภิกษุสงฆ์

   ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมทำบุญครั้งนี้ โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
   มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                  http://tiny.cc/8wiysz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/3wiysz

   ถ้าร่างกายลุงไม่ป่วยไข้ไปเพราะความแก่ชรา ลุงก็อยากไปร่วมงานที่วัดด้วย หวังว่าจะได้พบเจอพวกเรานะครับ

   แผนที่ google maps
   https://goo.gl/maps/RyE39ZpSDzfhYAm89

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.