CDC-D2018 กรวยดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2018 กรวยดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #37508
   Avatarmichigawa
   Keymaster

    

    

    

    

   งานฉลองพระสุพรรณเจดีย์ วัดกลางบางปลาม้า ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ชมรมจะจัดทำกรวยดอกไม้สำหรับพระภิกษุ 300 รูป เพื่อนำไปถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

   ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมทำบุญครั้งนี้ โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท เพื่อสร้าง 1 กรวย นะครับ
   มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/59b5tz

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/29b5tz

  • #37537
   Avatarnarupon-n
   Participant

   ขอแจ้งร่วมทำบุญครับ มี ทั้งหมด 8 ท่าน
   สามารถ ลงชื่อใน link ได้เลยไหมครับ
   เห็นว่าใน link มันให้ลงชื่อ คนเดียว

   • This reply was modified 4 months, 2 weeks ago by Avatarnarupon-n.
  • #37620
   Avatarchatpawee
   Participant

   ร่วมทำบดอกไม้ด้วยค่ะ

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.