CDC-D2102 ดอกไม้บูชาพระ

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2102 ดอกไม้บูชาพระ

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #38006
   michigawa
   Keymaster

   เกือบสองปีมาแล้วที่พวกเราร่วมกันจัดดอกไม้บูชาพระประธานในพระอุโบสถวัดโมลีโลกยารามฯ เวลาผ่านไปเร็วมาก ดอกไม่เริ่มแสดงอาการของความชรา ถึงเวลาที่พวกเราจะได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลอีกครั้งหนึ่ง ร่วมกันจัดทำดอกไม้บูชาพระประธานในพระอุโบสถอีกครั้งหนึ่ง จึงแจ้งข่าวมาเพื่อให่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยกัน

   ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมทำบุญครั้งนี้ โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
   มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                  http://tiny.cc/3c18tz

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/0c18tz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.