CDC-D2109 ปิดทองพระ วัดญาณเวศกวัน

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2109 ปิดทองพระ วัดญาณเวศกวัน

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #39633
   Avatarmichigawa
   Keymaster

   ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันปิดทองพระพุทธรูปให้สวยงามเป็นพุทธบูชาด้วยกัน เริ่มต้นปีนี้ปิดทององค์แรกที่ศาลาใหม่ วัดญาณเวศกวัน ร่วมกันทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ผ่านชมรม chaloke.com คนละไม่เกิน 108 บาทตามเคยนะครับ
   มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/qm2vtz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/mm2vtz

   1 user thanked author for this post.
Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.