CDC-D2218 ถวาย “ธรรมทาน” หนังสือเรียนพระบาลี

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2218 ถวาย “ธรรมทาน” หนังสือเรียนพระบาลี

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #47587
   michigawa
   Keymaster

   ขอเชิญมาร่วมกันถวาย “ธรรมทาน” หนังสือเรียนพระบาลี แก่พระภิกษุสามเณรและผู้ใคร่ศึกษาพระเปรียญธรรม
   วัดโมลีโลกยาราม ประโยค ๑-๒ จนถึง ปธ.๙

   ผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมบุญกุศลครั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/tsdxtz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/ssdxtz

   หมายเหตุ:
   บันทึกเงินร่วมทำบุญรวมกับบัญชีในกระทู้เดิม
   CDC-D2114 บริจาคช่วยการศึกษา วัดโมลีฯ

  • #47646
   drniwat
   Participant

   หมดเขตเมื่อไหร่ครับ?

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.