CDC-D2219 พระสุมนเถระ (ปิดรับบริจาค)

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2219 พระสุมนเถระ (ปิดรับบริจาค)

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #47701
   michigawa
   Keymaster

   พระสุมนเถระ ถือกำเนิดในราชวงศ์พระร่วงในช่วงปลายรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และได้ผนวชในรัชกาลพ่อขุนเลอไท พระพุทธศาสนาของชาวเมืองล้านนาได้เสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก พระญากือนาจึงได้ส่งราชทูต ไปขออาราธนาพระสุมนเถระขึ้นไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่แผ่นดินล้านนาในปี พ.ศ. 1912

   พ.ศ. 1914 พระญากือนา ได้สร้างวัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) และอาราธนาพระสุมนเถระเข้ามาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งนครพิงค์เชียงใหม่ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองทั่วแผ่นดินล้านนา ขยายไปถึงแผ่นดินล้านช้าง ถึงไทยใหญ่สิบสองปันนาโดยลำดับ บังเกิดความสันติสุขทั่วทุกถิ่นสถาน พระสุมนเถระยังพระญากือนาให้เกิดศรัทธา สร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสวนดอก และที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

   คณะศิษย์เก่า CDC 2013 โดยการนำของ ธีรพันธุ์ ไตรชัยศิษฎ์ (ต้น) มีจิตศรัทธา สร้างรูปเหมือนพระสุมนเถระ ขนาดเท่าองค์จริง หน้าตัก 30 นิ้ว พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับเมตตาจากคุณลุงทองดี หรรษคุณารมณ์ 5 ผะอบ เพื่อบรรจุในองค์พระ 5 องค์ ที่จะนำไปประดิษฐานใน 5 วัด
   – วัดสวนดอก พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่
   – วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
   – วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน
   – วัดโบสถ์เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
   – วัดใหญ่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
   เมื่อเสร็จพิธีสมโภชที่วัดสวนดอกแล้ว องค์ที่พวกเราเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

   ผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมบุญกุศลครั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                        http://tiny.cc/883tuz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:        http://tiny.cc/783tuz

Viewing 0 reply threads
 • The topic ‘CDC-D2219 พระสุมนเถระ (ปิดรับบริจาค)’ is closed to new replies.