CDC-D2220 วัดทองบน

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2220 วัดทองบน

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #47721
   michigawa
   Keymaster

   เชิญผู้มีจิตศรัทธา สร้างทานกุศลด้วยกัน จัดสร้าง furniture ส่วนหนึ่ง ถวายเป็นสังฆทาน ไว้ที่อาคาร สก. วัดทองบน ถนนพระราม ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

   ผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมบุญกุศลครั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/k89tuz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/h89tuz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.