CDC-D2223 ทอดผ้าป่าถวายสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2223 ทอดผ้าป่าถวายสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #47775
   michigawa
   Keymaster

   ขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าถวายสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่อาคาร CDC Foundation วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น.

   ผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะร่วมบุญกุศลครั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/9hqtuz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/tgqtuz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.