CDC-D2228 ภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร 500 รูป

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2228 ภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร 500 รูป

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #47983
   michigawa
   Keymaster

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ชมรมโฉลกฯ เป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร 500 รูป ที่วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับ

   ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมทำบุญครั้งนี้ โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
   มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                      http://tiny.cc/8joyuz

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :    http://tiny.cc/6joyuz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.