CDC-D2405 รร บ้านดงโชค ปี 2567

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2405 รร บ้านดงโชค ปี 2567

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #114007
   michigawa
   Keymaster

   ด้วย รร บ้านดงโชค มี ครู 1 คน ผอ. 1 คน (ครูบอย) นร. 25 คน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้น ป.6 จำนวน 8 ชั้นเรียน เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2484 เป็นเวลา 81 ปี รร.ขาดแคลนครู ปัจจุบันจ้างครูพิเศษมาสอน เดือนละ 5,000 บาท และยังขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน และอุปกรณ์การเรียน

   มูลนิธิโฉลกดอทคอม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงโชค หมู่ที่ 1 บ้านบ้านดงโชค ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

   คนละไม่เกิน 108 บาทตามเคย ร่วมทอดผ้าป่าครั้งนี้ที่

   มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                   http://tiny.cc/psf4xz

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:    http://tiny.cc/jsf4xz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.