CDC-D2410 พัดลมโรงพยาบาลนครนายก

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2410 พัดลมโรงพยาบาลนครนายก

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #119062
   michigawa
   Keymaster

   ร้อน
   ขอเป็นสะพานบุญคลายร้อนให้กลุ่มมิตรสหายลูกศิษย์หลานศิษย์ลุงโฉลก บรรเทาความทุกข์จากความร้อนในเดือนเมษายน บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลนครนายกเพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครนายกชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลนครนายก เลขที่บัญชี 2110532688

   ส่วนผู้มีจิตศรัทธาต้องการทำบุญผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม สามารถร่วมบุญได้ที่ มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/752txz

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :  http://tiny.cc/452txz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.