CDC-D2416 ทอดผ้าป่า วัดกก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2416 ทอดผ้าป่า วัดกก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #122566
   michigawa
   Keymaster


   วันที่ 6 มิถุนายน ลุงจะบวชเณร 1 รูป และหลังจากนั้น จะร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างห้องเรียนสามเณร ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ วัดกก อ.เมือง จ.ปทุมธานี เวลา 09.00 น.

   ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ที่ มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/n037yz

   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :   http://tiny.cc/6037yz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.