Satochi

Forum Replies Created

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Download ข้อมูลไม่ได้ #31246
  Satochi
  Participant

  เรียน เพื่อนสมาชิก ผมมีปัญหาโหลดข้อมูลไม่ได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม
  เช้านี้ (จันทร์ 5 สค 62) ผมได้ลองเปลี่ยนไปใช้ password เดิม คือ steadypotato
  ปรากฏว่า สามารถโหลดข้อมูลได้แล้วครับ

  in reply to: CDC Downloader #31226
  Satochi
  Participant

  ผมได้ลบ cygwin และ CDC downloader version เก่าแล้ว และได้ทำการรีสตาร์ท และทำการลง CDCDL_6004171
  จนเสร็จ ทำการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้ง ก่อนจะลองดาวน์โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่า ขึ้น error code 5 ดังไฟล์แนบ
  ได้ทำการเปลี่ยน user และ password เป็น CDCmember และ stablecucumber แล้ว ก็ยังขึ้น code 5 เหมือนเดิม
  ไม่ทราบว่า ควรทำอย่างไรต่อดีครับ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)