[ONLINE] CDC2019 Package A: The Basic Essentials

From: ฿54,500.00

Online Course Registration

Package พื้นฐาน เรียนเฉพาะความรู้เบื้องต้นที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือการใช้คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

Package นี้เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Online สด ผ่าน Webinar และ Moodle platform

Package ประกอบด้วย

  • C01 – Core Module
  • E03 – Fundamental of Bitcoin and Cryptocurrency
  • [OPTIONAL] E01 – PRE-CDC
SKU: CDC2019_PACKA-1 Category:
Product Quantity

CDC2019 Core Module

Core Module จะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักที่สำคัญ และ CDC Webinar จากวันที่เริ่มเรียนจนถึงปลายปี

Classroom เรียนในชั้นเรียน
1

CDC2019 E03 Fundamentals of Bitcoin and Cryptocurrencies

ทำความรู้จัก Bitcoin อย่างแท้จริง
ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการลงทุน

วัน: เสาร์ 18/5/2019
เวลา: 9:00 – 17:00
สถานที: อาคาร CDC Foundation / Online

แผนที่อาคาร:

Classroom เรียนในชั้นเรียน
1

CDC2019 E01 Pre CDC (เรียนในชั้นเรียนเท่านั้น ไม่มี Online) – optional

เพิ่มคอร์สปรับพื้นฐานการใช้งาน computer เบื้องต้น (Pre-CDC)
กด Add เพื่อเพิ่มคอร์สนี้ลงใน Package ของคุณ

1

Description

CDC2019 Package A: The Basic Essentials

Online Course

Package พื้นฐาน เรียนเฉพาะความรู้เบื้องต้นที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือการใช้คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

Package นี้เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Online สด ผ่าน Webinar และ Moodle platform

Package ประกอบด้วย

  • C01 – Core Module
  • E03 – Fundamental of Bitcoin and Cryptocurrency
  • [OPTIONAL] E01 – PRE-CDC

 

Additional information

CDC2019 Core Module

Type

Classroom เรียนในชั้นเรียน

CDC2019 E03 Fundamentals of Bitcoin and Cryptocurrencies

Type

Classroom เรียนในชั้นเรียน

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.