CDC-D1715 บุญทอดกฐิน สร้างศาลาสวดมนต์และที่พักแม่ชี วัดป่าหนองรัง(วัดป่าอนุสรณ์)**ปิดแล้ว**

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1715 บุญทอดกฐิน สร้างศาลาสวดมนต์และที่พักแม่ชี วัดป่าหนองรัง(วัดป่าอนุสรณ์)**ปิดแล้ว**

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  michigawa 1 year, 4 months ago.

 • Author
  Posts
 • #16786

  michigawa
  Keymaster

   

  ขอเชิญชวนร่วมบุญทอดกฐิน วัดป่าหนองรัง (วัดป่าอนุสรณ์) อำเภอห้วยเม็%E

The topic ‘CDC-D1715 บุญทอดกฐิน สร้างศาลาสวดมนต์และที่พักแม่ชี วัดป่าหนองรัง(วัดป่าอนุสรณ์)**ปิดแล้ว**’ is closed to new replies.