Posted on

เปิดรับสมัครแล้ว CDC Basic Amibroker รุ่นที่ 4/2017

เปิดรับสมัครแล้ว CDC Basic Amibroker รุ่นที่ 4/2017
( ระยะเวลา 2 วัน โดยเรียนที่อาคาร CDC Foundation )

วันแรก: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
วันที่สอง: วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 9:30 – 16:30 น.

Continue reading เปิดรับสมัครแล้ว CDC Basic Amibroker รุ่นที่ 4/2017

Posted on

CDC 20170708 บวชเณร วัดโมลีฯ

ชมรมของพวกเราสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ บวชพระภิกษุและสามเณรที่ไม่มีญาติโยมบวชให้ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดโมลีโลกยาราม ปีนี้ ๔๙ รูป เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เราร่วมกันสร้างพระเณรแท้ๆที่บวชเรียนด้วยศรัทธา เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้นำวิชาความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ยังบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละรูปต่อไป ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ

 

Continue reading CDC 20170708 บวชเณร วัดโมลีฯ

Posted on

เปิดรับสมัคร CDC Talk Webinar 2017 (JULY-DEC)

เปิดรับสมัคร CDC Talk Webinar 2017 (JULY-DEC)

CDC Talk Webinar สัมนาออนไลน์ของชมรมโฉลก ที่ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการลงทุนกับเพื่อนๆสมาชิก
สามารถติดตามข่าวสารการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการณ์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก
ปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิค กับตลาดหุ้น, Commodities
ต่าง ๆ เช่น ทองคำ, น้ำมัน, ยางพารา และ BITCOINฯลฯ
และติดตามความเคลื่อนไหวในการพัฒนาระบบการลงทุนตามแนวทางชมรม ฝึกวินัยการลงทุน
และพัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันทุกวันจันทร์
คุณลุงโฉลกสอนเคล็บลับต่างๆในการลงทุนในโดยใช้ Bitcoin ที่เพื่อนสมาชิกนักลงทุนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

Continue reading เปิดรับสมัคร CDC Talk Webinar 2017 (JULY-DEC)