Jivasa Charoensinchai

Forum Replies Created

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • in reply to: Registration opens for CDC2022 #46711

    รอนานมากกกค่ะ ตั้งแต่ปีที่แล้ว บอกตัวเองว่าปีนี้จะเฝ้าทุกวัน แล้วเห็นว่าปีนี้เปิดเยอะกว่า น่าจะไม่พลาด แค่ไม่ได้เข้าตอนเจ็ดโมงเพราะต้องขับรถมาทำงานแล้ว หลังจาก WFH มานาน กะว่ามาถึงออฟฟิศจะรีบกด ยังไม่ทันเลย  ไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไง

Viewing 1 post (of 1 total)