sorakul

Forum Replies Created

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • sorakul
  Participant

  เหมือนกัน ?  load ข้อมูลไม่ได้

  in reply to: Download ข้อมูลไม่ได้ #48913
  sorakul
  Participant

  สมาชิกรับข้อมูล EOD

  ไม่สามารถรับข้อมูลได้ตั้งแต่ 8/5/23  ได้แจ้งมาทางโทรศัพท์ 2-3 ครั้งแล้ว  ปัจจุบันก็ยังรับข้อมูลไม่ได้   ซ้ำจะแจ้ง

  ทางโทรศัพท์ก็ไม่รับ  เสียงสัญญาณระบุว่านอกเวลาทำการ   ไม่ทราบว่าชมรมฯบริหารและบริการสมาชิกจะแย่ลง

  แบบนี้  จะมีทางให้คำตอบได้อย่างไร

   

  • This reply was modified 1 year, 2 months ago by sorakul.
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)