CDC Astrology 2/2019 *ปิดรับสมัครแล้ว*

(ปิดรับสมัคร) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เชิญผู้สนใจเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ เพื่อให้รู้ถึงเรื่องกาลเวลา กาลเวลาของชีวิตตัวเราเอง

วัน – เวลาเรียน:

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 9:30 – 17:00 น. ลงทะเบียน 09:00

Continue reading CDC Astrology 2/2019 *ปิดรับสมัครแล้ว*