Posted on 5 Comments

[ปิดรับ] CDC 2024 Systematic Investment Course and Workshop

คอร์สลงทุนอย่างเป็นระบบตามรูปแบบโฉลกดอทคอม CDC2024 มุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการออกแบบแผนการลงทุน การบริหารจัดการเงินทุน และการพัฒนาสภาวะทางจิตใจในการลงทุนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาของคอร์สจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจหลักการจิตวิทยาเกี่ยวกับการลงทุน การทำความเข้าใจตนเอง การวางแผนจัดการเงินทุนและพอร์ตโฟลิโอ รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์จุดซื้อจุดขาย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการรักษาระเบียบวินัยในการลงทุน

วัตถุประสงค์คอร์ส

เมื่อสำเร็จการศึกษาคอร์ส CDC2024 ผู้เรียนควรที่จะ

 1. เข้าใจหลักการการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถจัดสรรเงินทุนตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันได้อย่างมีระเบียบ
 3. พัฒนาวินัยพื้นฐานสำหรับการลงทุน
 4. มีความเข้าใจระบบการวิเคราะห์ตามแนวทางของโฉลกดอทคอม
 5. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ และทำการทดสอบระบบได้
 6. พิจารณาอารมณ์ ความโลภ ความกลัว และรับมือได้อย่างมีสติ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 1. มีความตั้งใจจริง เนื่องจากคอร์สกินเวลานาน และมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตั้งใจและระเบียบวินัย
 2. ควรมีเงินทุนสำหรับการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ในการจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนการสอน

การเรียนการสอนในคอร์ส CDC2024 จะเน้นการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถหมุนเวียนเข้ามาที่อาคารมูลนิธิโฉลกดอทคอมได้ในแต่ละสัปดาห์ตามที่กำหนดเพื่อการพบปะพูดคุยทำความรู้จักกัน

โดยจะมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนดังนี้

 1. เนื้อหาในชั้นเรียน จะมีทั้งรูปแบบการบรรยาย (lecture) สัมมนา (seminar) และปฏิบัติ (workshop) ในวันเสาร์และอาทิตย์ตามที่กำหนดในตารางสอน โดยจัดเป็นรูปแบบผสมผสาน online / onsite
 2. Webinar ประจำทุกคืนวันจันทร์ 20:00 – 22:00 เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบความรู้จากชั้นเรียนในสถานการณ์จริงตลอดระยะเวลาการเรียนจนสิ้นปี
 3. Coffee Break Session คืนวันพุธ 20:00 เป็นต้นไปในวันที่กำหนด กิจกรรมพูดคุยกับทีมครูผู้ช่วยสอนและเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อสอบถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายกว่าในชั้นเรียน
 4. Project ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นการฝึกวินัยทางการลงทุน และการออกแบบพอร์ตโฟลิโอสำหรับการลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สำหรับบุคลทั่วไป                                                                                                  88,888 บาท

สมาชิกสนับสนุน ที่ชำระ 1,296/ปี          รับส่วนลด  10%   เหลือเพียง   80,000 บาท

นักเรียนเก่าจากคอร์สประจำปีในอดีต  รับส่วนลด  30%   เหลือเพียง   62,224 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสนับสนุน สามารถสมัครพร้อมกับรับส่วนลดได้ในรูปแบบ bundled product รวมเป็นเงิน 81,297 บาท

ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียนเก่าคอร์สใหญ่ประจำปี แต่ไม่เห็นส่วนลดในหน้า Checkout กรุณาติดต่อเข้ามาที่ order@chaloke.com โดยแจ้งชื่อ และ อีเมลที่ท่านเคยใช้สมัครเรียนคอร์สประจำปีในอดีต เพื่อทำการสมัคร

** กรุณาตัดสินใจอย่างละเอียด เมื่อทำการสมัครแล้วทางบริษัทโฉลกดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี **

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิกสนับสนุน สามารถสมัครได้ที่ Link ต่อไปนี้

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสนับสนุน 1,296 บาทต่อปี สามารถสมัครพร้อมใช้ส่วนลดได้ที่ Link ต่อไปนี้

เมื่อทำการสมัคร พร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการแจ้งโอนที่ แจ้งโอนการสมัคร (คลิก)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการสมัครให้กับท่านค่ะ

(ท่านต้องทำการโอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนทำการแจ้งโอน ห้ามทำการกรอกข้อมูลก่อนทำการโอนเงินโดยเด็ดขาด)

ตารางการเรียน

เวลา : 09:00 – 17:00 น. โดยประมาณ
             พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.
             Coffee break 10:30 และ 14:30

ช่องทางการเรียน : Online ผ่านทาง Zoom

 

Class 

Date 

 

 
1. June 15, 2024 Course Introduction On site / Online
2. June 16, 2024 Introduction to Technical Analysis On site / Online
3. June 29, 2024 Getting Started: Safety instructions, how to start trading, and Tradingview basics. Online
4. June 30, 2024 Catching the waves: Elliott Waves and Fibonacci Analysis Online

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

July 13, 2024

July 14, 2024

August 3, 2024

August 4, 2024

August 17, 2024

August 18, 2024

September 7, 2024

September 8, 2024

September 28, 2024

September 29, 2024

October 12, 2024

October 13, 2024

Practical Use of Elliott Waves

Trading Ledger: THE secret sauce to systematic trading

Bitcoin: A Peer to peer electronic cash system

Building on Bitcoin: Scaling, Security, and the Future of Bitcoin

Position Sizing Strategies

Candlestick and Chart Patterns

Chart Analysis Workshop

Technical Indicators: Moving Averages and Momentum

Technical Indicators: Volume, Volatility, and Efficiency

Combining Indicators and Analysis

Back testing and system analysis

Trading Psychology: Road to dealing with greed and fear

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Online

17. October 26, 2024 A Layered Portfolio Approach Online
18. October 27, 2024 SET/TFEX Bot Online
19 November 9, 2024 Crypto Trading Bot Online
20. November 16, 2024 Portfolio Design Presentation On site / Online
       

ช่องทางสื่อสารหลักของชมรม
Website : www.chaloke.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/ChalokeDotCom
Youtube Channel : https://www.youtube.com/ChalokeDotCom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-765-5641 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 17.00 น. *หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์*)
หรือ Email address : Order@chaloke.com , info@chaloke.com