Posted on Leave a comment

05/11/2021 เล่นสั้น แบบว่าอาทิตย์เดียวอะ

ถ้าจะเล่นสั้นๆ แบบว่าอาทิตย์เดียว มีคู่เหรียญต่างๆให้เลือกเล่นมากมาย เลือกเหรียญที่กำลังจะขึ้นครั้งใหญ Action Zone เขียว และมีสัญญาณซื้อระยะสั้นจาก Stochastic RSI ประมาณ 1 สัปดาห์นะครับ
วันนี้เอามาให้เลือก 7 ตัว ขอให้โชคดีครับ BOLTBTC, CKBBUSDT, GLDUSD, GRTBTC, LINKUSD, PRQUSDT, VSYUSD, 


เพียง 2 วัน ก็เริ่มมีกำไรแล้ว เล่นสั้นนะครับ พอใจก็ออกได้เลย เดี๋ยวจะกลับมาให้ตัวใหม่

 

 

Posted on Leave a comment

กฐินวัดเขาวันชัย และ Covid-19

Updated 26-Oct-2021 11:47

สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ ณ บัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นที่รักไคร่และมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือมิได้เห็นก็ดี สัตว์เหล่าอื่นผู้เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกำเนิดทั้งสี่ มีขันธ์ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์ กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

Posted on Leave a comment

CDC-D2124 ทำบุญฤดูหนาว (ผ้าห่มสำหรับเด็กยากจน)

อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ ปีนี้ ชมรมฯ ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับเด็ก เพื่อให้สมาชิกร่วมกันเป็นสะพานบุญ นำไปบริจาคให้แก่เด็กยากจนในถิ่นธุรกันดาร เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา วันนี้พี่ช้างกับหนุ่มภาคย์ ได้มาช่วยกันขนผ้าห่มจำนวนแรกไปแล้ว 2 รถ ยังคงเหลืออีกมาก ใครมีกำลังจะช่วยเป็นสะพานบุญได้ก็เชิญติดต่อเข้ามานะครับ ส่วนผู้ที่ปรารถนาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับขมรมฯ ก็เชิญ 108 บาทตามเคยนะครับ

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/rmcjuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/qmcjuz

Posted on Leave a comment

CDC-D2128 กฐิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระถูกฆ่าตาย เหลือแต่เศษบาตรที่ถูกยิงแตก สามจังหวัดชายแดนภาคไต้ของเรา
พระภิกษุสามเณรมีชีวิตที่ลำบาก ไม่ค่อยมีคนกล้าไปจัดทอดกฐิน
ชมรมยังพอมีเงินทำบุญเหลืออยู่อีกเล็กน้อย สมาชิกใครรู้ว่ามีวัดไหนไม่มีกฐิน
ก็แจ้งเข้ามานะครับ ถ้าเป็นไปได้ชมรมก็จะจัดกฐินไปถวาย

Last update 20211031@19:38 จำนวนเงินบริจาค 160,504.66
สาธุ อนุโมทนากับทุก 108 บาท ร่วมกันครับ 10 วัด วัดละ 10.80 บาท

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/fuxjuz 
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/buxjuz

ปีนี้เราจัดทอดกฐิน 3 จังหวัดชายแดนภาคไต้ 10 วัด วันที่ 15 พฤศจิกายน มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ

1. วัดสุนทรประชาราม (วัดรามัน) จว.ยะลา
2. วัดสวนแก้ว  ม.8  บ.บาโย  ต.บาโร๊ะ  อ.ยะหา  จว.ย.ล.
3. วัดโคกหมัก ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
4. สำนักสงฆ์กะพ้อ (ทุ่งสัก) บ.เจาะกะพ้อ ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
5. วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี
6. วัดเวฬุวัณ (วัดป่าไผ่ )ม.2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
7. วัดปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
8. วัดสังฆสิทธาราม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9. วัดสวนธรรม หมู่ 2 บ้านปลายนา ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
10. วัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

Posted on Leave a comment

สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำ ณ บัดนี้

รายชื่อพวกเราทุกคน ลุงนำมาพันรอบเทียน จุดบูชาพระพุทธรูป โดยมีเทวดาทั้งหลายและพระแม่ธรณีเป็นพยาน

สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ 

งานบุญต่อไปคือผ้าห่มบริจาคให้เด็กนักเรียนยากจน ใครพอมีกำลังสามารถเป็นสะพานบุญนำผ้าห่มไปบริจาคได้ ช่วยติดต่อลุงด้วยนะครับ ส่วนใครที่ปรารถนาร่วมบุญนี้ด้วยกัน ก็เชิญ 108 บาทที่ 
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/rmcjuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/qmcjuz

 

Posted on Leave a comment

อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

วันที่ 1 ตุลาคม ลุงโฉลกและสมาชิกชมรม CDC ได้เดินทางไปถวายสังฆทานอาหาร และผ้าห่มสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึง แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดกลางบางปลาม้า สุพรรณบุรี ขอเชิญชวนพวกเราร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกันครับ การถวายสังหทานและผ้าห่มกันหนาวนี้ จะดำเนินการต่อไปจนสิ้นฤดูหนาวปีนี้ ผู้ใดปรารถนาจะเป็นตัวแทนของชมรมนำผ้าห่มไปถวายตามวัดต่างจังหวัดธุรกันดาร ก็ติดต่อที่ chaloke@gmail.com ได้เลยนะครับ ส่วนผู้ที่อยากมีส่วนร่วมในการบริจาค ก็เชิญที่ https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-d2124/

Posted on Leave a comment

CDC-D2118 ทุพภิกขทาน (พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา)

เชิญชวนไปทำบุญด้วยกันนะครับ วันศุกรที่ ๑ ตุลาคม ๙.๐๐ น. วัดกลาง สุพรรณบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จองพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเอาไว้ 
Sirinthip A.
กษิดิศ สามารถ
กษิรา วงค์เรือง
จิราพร จิรเจิญยิ่ง
ฐิติพร ชูเชิดเกียรติสกุล
ดุรงค์ฤทธิ์ ชาญณรงค์
ธนกร ศรีสมวงศ์
นิภารัตน์ แซ่ตั้ง
ปิยชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พงษ์​ศักดิ์​ ไกร​กิจ​พาณิชย์​
พรศักดิ์ เจนสุขทรัพย์
พุฒิพงศ์ วังส์ด่าน
ภูธีรัช พรทรัพย์ทวีคูณ
มนตรี ศีลตระกูล
มาลี เวโรจน์เดช
วรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง
สาทร เชิญรุ่งโรจน์
อาร์ม คันธวจนะ
อิทธิพล นาคเบญจพร
เอกชัย ศักดารุจานนท์

ผู้ที่ไม่ได้ร่วมบุญนี้ ปรารถนาร่วมทำบุญ ยังสามารถจองพระได้ที่ลุงนะครับ 1,500 บาท 

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/6nnauz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/5nnauz

Posted on Leave a comment

CDC-D2124 ทำบุญฤดูหนาว 2021

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นสะพานบุญ ถวายผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระภิกษุสามเณร เทศกาลออกพรรษา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

กองบุญผ้าห่มกันหนาว

เพื่อถวายเป็นสังฆทาน และเป็นกาลทาน และเพื่ออุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรในฤดูหนาว หลังออกพรรษา ๒๕๖๔
ชมรมโฉลกดอทคอมฯ ได้จัดผ้าห่มจำนวนมาก สีจีวรราชนิยม เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆ  

๑. ชมรม CDC วัดเขาวันชัยนวรัตน์ สาขาที่ ๘๒ วัดหนองป่าพง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม  ๑๐๐ ผืน
๒. ชมรม CDC โดย ลุงโฉลก ป้าหมอ พี่ต้น และ ครอบครัว อจ.ต๊ำ วัดมูลจินดาราม คลอง ๕ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๓. ชมรม CDC โดย ลุงโฉลก ป้าหมอ พี่ต้น และ ครอบครัว อจ.ต๊ำ วัดปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๔. ชมรม CDC โดย ลุงโฉลก ป้าหมอ พี่ต้น และ ครอบครัว อจ.ต๊ำ วัดกลางคลองสี่ ลำลูกกา ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๕. ชมรม CDC โดย ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ และคณะศิษย์ CDC 2008 วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมือง กำแพงเพชร ๑๐๐ ผืน
๖. ชมรม CDC โดย ด๊าส ณ สงขลา และคณะศิษย์ CDC 2020 วัดกลาง บางปลาม้า สุพรรณบุรี  ๑๐๐ ผืน
๗. ชมรม CDC โดย คณะครู (TA) CDC วัดป่าไขแสงธรรมมาราม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ๑๐๐ ผืน
๘. ชมรม CDC โดย วรรณุ กระจาย และคณะศิษย์ CDC 2006 วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์ ๑๐๐ ผืน
๙. ชมรม CDC โดย สาทร เชิญรุ่งโรจน์ และคณะศิษย์ CDC 2013 วัดป่าบ้านหินตั้ง สระบุรี ๑๐๐ ผืน
๑๑. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ผ้าห่ม …… ผืน ……………………………………………………………………………………………………………

จึงขอเชิญสมาชิกชมรม CDC และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกัน ผู้ใดต้องการเป็นสะพานบุญให้แก่ชมรมฯ ปรารถนาจะถวายผ้าห่มกี่ผืน ให้แก่วัดไหน เมื่อไหร่ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ chaloke@gmail.com  นะครับ ผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ เชิญที่  มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720 ไม่เกิน ๑๐๘ บาทตามเคยนะครับ

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:      http://tiny.cc/rmcjuz 

ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:  http://tiny.cc/qmcjuz 

 

Posted on Leave a comment

CDC Talk Webinar 2021 #2(กรกฎาคม-ธันวาคม)

เปิดรับสมัครแล้ว

CDC Talk Webinar 2021 #2ครึ่งหลังของปี 2021ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกได้แล้ววันนี้ 

คุยทุกเรื่องกับคุณลุงโฉลก

สัมนาออนไลน์จากชมรมโฉลกดอทคอม
ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการลงทุนกับเพื่อนๆ สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการณ์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก
ปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับตลาดหุ้น, Commodities ต่างๆ เช่น ทองคำ, น้ำมัน, BITCOIN ฯลฯ
อัพเดทความเคลื่อนไหวในการพัฒนาระบบการลงทุนตามแนวทางของชมรม
พัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฝึกวินัยการลงทุนไปด้วยกันทุกสัปดาห์
เคล็บลับในการลงทุน เทคนิค วิธีคิดและธรรมะสอนใจที่เพื่อนสมาชิกนักลงทุนไม่ควรพลาด!!

วิเคราะห์โดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ปรมาจารย์แห่งการลงทุนที่มีประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 40 ปี

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป  จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศท่านก็สามารถเข้าร่วมฟังการสัมนาได้ สามารถซักถามและโต้ตอบได้เสมือนนั่งอยู่ในห้องสัมนาจริง

Continue reading CDC Talk Webinar 2021 #2(กรกฎาคม-ธันวาคม)