Posted on Leave a comment

CDC-D2204 สร้างพระประธาน วัดรักขิตวัน

ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดรักขิตวัน หมู่ ๑๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก บุรีรัมย์

ติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ พระมหาชินวัฒน์ จักกวโร วัดระฆังโฆสิตาราม ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓ หรือจะร่วมบริจากกันคนละ ๑๐๘ บาท ที่

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
.
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/3eznuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/1eznuz

Posted on Leave a comment

CDC-D2203 ทอดผ้าป่า วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

งานบุญที่สองของชมรมฯ ในปี ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม บ้านกลางดง ถนนมิตรภาพ ปากช่อง, นครราชสีมา วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ ชื่อว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ส่วนชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อขาว หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่า ทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ ทางซ้ายและทางขวาขององค์พระพุทธรูปสร้างโค้งเว้าในลักษณะใบโพธิ์ บันไดทั้งหมด มี 1,250 ขั้น หมายถึง จำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา

พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ พวกเราร่วมทำบุญบูชามาจากคุณทองดีฯ ปิดทองทั้งองค์ผิวสวยงดงามมาก พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐานที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (หรือ วัดหลวงพ่อขาว) บ้านกลางดง ถนนมิตรภาพ ปากช่อง, นครราชสีมา โดยจะนำไปประดิษฐานหน้าพระประธานในพระอุโบสถใหญ่ของวัด ซึ่งที่วัดนี้ ทุกๆวัน จะมีพระภิกษุ สามเณร และสาธุชน จำนวนมาก มากราบไหว้ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น และทำสังฆกรรม ต่อเนื่องทุกๆวันอยู่ตลอด ถือเป็นบุญใหญ่ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในทางหนึ่ง บัดนี้โอกาสได้มาถึง การสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ภิกษุสามเณรประกอบสังฆกรรม อุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์และทำพิธีทางพระพุทธศาสนา กราบไหว้ทุกวัน มีอานิสงส์อันหาประมาณไม่ได้ จึงบอกกล่าวมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมสร้างมหากุศล เป็นกองบุญผ้าป่าร่วมกัน
.
โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
.
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
.
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/2asnuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/1asnuz
.
สมาชิกและลูกหลานคนใดอยากร่วมงานพิธีถวายผ้าป่า ขอเชิญมาพร้อมกันที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๓๐ น.

Posted on Leave a comment

อย่าทำร้ายลูกด้วยความไม่รู้ข้อมูล โปรดพิจารณาให้รอบคอบ หมอทั่วโลกกว่า 15,000 คน ลงชื่อในเอกสารไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนในเด็ก

Children are not supposed to be vaccinated signed by 15000 doctors worldwide
https://rumble.com/vqvjsj-children-are-not-supposed-to-be-vaccinated-signed-by-15000-doctors-worldwid.html

Posted on Leave a comment

จะทำร้ายลูกไปทำไม? “ไต้หวัน” สั่งเบรกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ให้เด็ก หวั่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

Chen Shih-chung (เฉิน เฉอ ชุง) ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคระบาดไต้หวัน (CECC) ตัดสินใจระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปี ท่ามกลางความกังวลว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
https://www.nationtv.tv/news/378851748
https://worldfreedomalliance.org/au/news/large-british-study-finds-risk-of-myocarditis-doubles-after-each-mrna-jab/#:~:text=Large%20British%20Study%20Finds%20Risk%20of%20Myocarditis%20Doubles,every%20mRNA%20jab%2C%20particularly%20in%20males%20under%2040.

Posted on Leave a comment

CDC-D2201 ทอดผ้าป่า วัดนางพญา พิษณุโลก

งานบุญแรกของชมรมฯ ในปี ๒๕๖๕ ทอดผ้าป่าถวาย พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้ พวกเราร่วมทำบุญบูชามาจากคุณทองดีฯ ปิดทองทั้งองค์ผิวสวยงดงามมาก พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดนางพญา ที่จังหวัด พิษณุโลก โดยจะนำไปประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถใหญ่ของวัด ซึ่งที่วัดนี้ ทุกๆวัน จะมีพระภิกษุ สามเณร และสาธุชน จำนวนมาก มากราบไหว้ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น ต่อเนื่องทุกๆวันอยู่ตลอด ถือเป็นบุญใหญ่ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในทางหนึ่ง
.
บัดนี้โอกาสได้มาถึง การสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ภิกษุสามเณรประกอบสังฆกรรม อุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์และทำพิธีทางพระพุทธศาสนา กราบไหว้ทุกวัน มีอานิสงส์อันหาประมาณไม่ได้ จึงบอกกล่าวมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมสร้างมหากุศล เป็นกองบุญผ้าป่าร่วมกัน
.
โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
.
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
.
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                          http://tiny.cc/cm6nuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่:       http://tiny.cc/am6nuz
.
สมาชิกและลูกหลานคนใดอยากร่วมงานพิธี กำหนดการณ์งานพิธีถวายผ้าป่าที่ วัดนางพญา จ. พิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13:30

Posted on 2 Comments

CDC Talk Webinar 2022 #1 (JAN-JUN)

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ CDC Talk Webinar 2022 #1

(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)

ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกได้แล้ววันนี้ 

คุยทุกเรื่องกับคุณลุงโฉลก

สัมนาออนไลน์จากชมรมโฉลกดอทคอม
ให้ความรู้ ความมั่นใจ ในการลงทุนกับเพื่อนๆ สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการณ์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก
ปัจจัยสำคัญต่อการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับตลาดหุ้น, Commodities ต่างๆ เช่น ทองคำ, น้ำมัน, BITCOIN ฯลฯ
อัพเดทความเคลื่อนไหวในการพัฒนาระบบการลงทุนตามแนวทางของชมรม
พัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฝึกวินัยการลงทุนไปด้วยกันทุกสัปดาห์
เคล็บลับในการลงทุน เทคนิค วิธีคิด และธรรมะสอนใจที่เพื่อนสมาชิกนักลงทุนไม่ควรพลาด!!

วิเคราะห์โดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ปรมาจารย์แห่งการลงทุนที่มีประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 40 ปี

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป  จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมฟังการสัมนาได้ สามารถซักถามและโต้ตอบได้เสมือนนั่งอยู่ในห้องสัมนาจริง พร้อมทั้งมีบันทึกย้อนหลังการสัมนาให้รับชม

Continue reading CDC Talk Webinar 2022 #1 (JAN-JUN)
Posted on Leave a comment

CDC-D2131 พระพุทธสิหิงค์

ขอเชิญชวนทำบุญสร้างพระประธาน ตามรูปแบบพระพุทธสิหิงค์ เพื่อประดิษฐานในองค์พระเจดีย์ วัดกลาง สุพรรณบุรี กำหนดพิธีเททองวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายนนี้
พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกัน คนละ 108 บาท ตามเคยนะครับ ส่วนผู้ที่ไปร่วมงาน และต้องการทองคำเพื่อนำไปร่วมหลอมเป็นองค์พระ ชมรมจัดไว้ให้เป็นชิ้นละประมาณ 1 กรัม ประมาณ 2,500 บาท เชิญสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับ
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/knkluz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/hnkluz

Posted on Leave a comment

CDC Rythm of the Sun Astrology (1/2021)

 

CDC Rythm of the Sun Astrology (1/2021)

ปิดรับสมัคร

(สำหรับท่านที่ทำการสมัครเสร็จสิ้นตามขั้นตอนทีมงานได้ทำการส่ง E mail ยืนยันการสมัครให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจเช็ค หากท่านยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อแจ้งชื่อและ e-mail ที่ใช้สมัครของท่านที่ Order@chaloke.com)

คอร์สส่งท้ายปีสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์

มาเรียนรู้การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และ เข้าใจถึงศาสตร์แห่งพื้นฐานดวงชะตาและจับจังหวะเวลาของชีวิต เพื่อกำหนดวางแผนในการลงทุนต่อไป บรรยายโดย คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์

(มีบันทึกย้อนหลังสำหรับทบทวบเนื้อหา)

 

 

ระยะเวลาการสอน 2 วัน (ในรูปแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM)

วันอาทิตย์ที่  19  ธันวาคม 2564 และ
วันอาทิตย์ที่  26  ธันวาคม 2564

เวลา 9:30 – 16:30 น.

 

อัตราค่าสมัคร

***สำหรับบุคลทั่วไปราคา                                                                                                                   5,000 บาท

*** นักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่น                                                 ส่วนลดพิเศษ  10%  เหลือเพียง 4,500 บาท

*** สมาชิกสนับสนุน (สมาชิกที่มีการชำระ 1,296/ปี)      ส่วนลดพิเศษ 10%  เหลือเพียง 4,500 บาท

(เลือกรับส่วนลดได้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ไม่สามารถนำส่วนลดมาใช้รวมกันได้)

 

**หมายเหตุ***

1.สำหรับนักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่น ลด 10% กรุณาทำการแจ้งรุ่น (CDC20XX) ใน Note แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน

2.ในส่วนของส่วนลดสมาชิกสนับสนุน กรุณาสมัครสมาชิกสนับสนุนให้เสร็จก่อนทำการสมัคร

*(ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)*

Continue reading CDC Rythm of the Sun Astrology (1/2021)

Posted on Leave a comment

CDC Fibonacci & ActionZone (1/2021)

CDC Fibonacci & ActionZone (1/2021)

ปิดรับสมัคร!!!

(สำหรับท่านที่ทำการสมัครเสร็จสิ้นตามขั้นตอนทีมงานได้ทำการส่ง E mail ยืนยันการสมัครให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจเช็ค หากท่านยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อแจ้งชื่อและ e-mail ที่ใช้สมัครของท่านที่ Order@chaloke.com)

ทางชมรมขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้ามาเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานของระบบ CDC ActionZone ประกอบกับ Fibonacci ในการหาจุดเข้าซื้อและขาย พร้อมหลักการใช้งานตามหลักการ MM บรรยายโดย คุณลุงโฉลก (รับจำนวนจำกัด)
(ระบบคิดค้นใหม่ยังไม่เคยสอนที่ใดมาก่อน)

(ใช้โปรแกรม Trading View ในการสอน)

ระยะเวลาการสอน 2 วัน (ในรูปแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM)

วันเสาร์ที่    4  ธันวาคม 2564 และ
วันเสาร์ที่  11 ธันวาคม  2564

เวลา 9:30 – 16:30 น.

 

อัตราค่าสมัคร

***สำหรับบุคลทั่วไป                                                                                                                                8,000 บาท

*** นักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่น                                                  ส่วนลดพิเศษ   10%  เหลือเพียง 7,200 บาท

*** สมาชิกสนับสนุน(สมาชิกที่มีการชำระ 1,296/ปี)      ส่วนลดพิเศษ    10%  เหลือเพียง 7,200 บาท

(เลือกรับส่วนลดได้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ไม่สามารถนำส่วนลดมาใช้รวมกันได้)

 

**หมายเหตุ**

1.สำหรับนักเรียนคอร์สใหญ่ทุกรุ่นมี กรุณาโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสมัคร ที่หมายเลขโทรศัพท์

098-765-5641 และทำการแจ้งใน Note แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

2.สิทธิ์ส่วนลดสมาชิกสนับสนุนท่านต้องทำการสมัครสมาชิกสนับสนุนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำการสมัคร

*(ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)*

Continue reading CDC Fibonacci & ActionZone (1/2021)

Posted on Leave a comment

CDC-D2130 พระพุทธรูปปางนาคปรก

พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้ พวกเราร่วมทำบุญบูชามาจากคุณทองดีฯ ปิดทองทั้งองค์งามอร่ามตา พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย 3 องค์ นำมาถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดโมลีโลกยารามฯ ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถ ต่อมาท่านเจ้าอาวาสปรารภจะถวายพระองค์นี้แด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งได้มีผู้แทนพระองค์มารับไปแล้ว เป็นที่ปลาบปลื้มยินดีต่อพวกเราผู้ร่วมจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างที่สุด

บัดนี้โอกาสได้มาถึงอีกครั้งหนึ่ง ลุงคิดจะทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกปางนี้อีกองค์หนึ่ง ปิดทองและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐานหน้าพระประธานในพระอุโบสถตามเดิม การสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ภิกษุสามเณรประกอบสังฆกรรม อุบาสกอุบาสิกาได้สวดมนต์และทำพิธีทางพระพุทธศาสนา กราบไหว้ทุกวัน มีอานิสงส์อันหาประมาณไม่ได้ จึงบอกกล่าวมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ร่วมสร้างมหากุศลอีกครั้งหนึ่ง

โอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคยนะครับ
มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                 http://tiny.cc/skgluz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/rkgluz